OM ORDBOGEN

Alkalær har udviklet denne ordbog til den nye læser der for alvor er begyndt at læse selv. Dette er endnu en beta-version.

TIL DIG DER GERNE VIL SLÅ ORD OP
På dansk findes der over en million ord. Ja, det er næsten ikke til at forstå! Man siger at en voksen har et ordforråd på ca. 60.000 ord, mens et barn i første klasse har et ordforråd på mellem 5.000 og 10.000 ord. Så der er mange ord at lære, og man kan altid lære flere! Derfor er det vigtigt at have en god ordbog ved hånden.

Der findes allerede mange ordbøger
Der findes heldigvis rigtig mange forskellige ordbøger, både fysiske og digitale. Den perfekte ordbog til børn og unge findes dog desværre ikke (endnu). Selv i de ordbøger hvor man har gjort sig umage med at gøre forklaringerne nemme og illustrationerne fine, sker det alt for ofte at ordene bliver forklaret på en måde som ikke er let at forstå. Har du oplevet det? Det betyder at når du forsøger at slå et ord op i en ordbog, så ender du tit med at støde ind i nye ord du heller ikke forstår – og det var jo ikke lige meningen …

Hvorfor skal du bruge Alkalærs Ordbog?
Alkalærs Ordbog bruger aldrig svære ord i forklaringen eller i de eksempelsætninger der altid kommer efter ordets betydning. Ordbogen er desværre ikke helt færdig endnu, men med tiden vil der komme mange flere ord til. En dag kan denne ordbog være den eneste du behøver at bruge! Og hvis vi ikke har lavet ordet endnu, så bliver du automatisk sendt videre til ordet i en anden digital ordbog.

Hjælp os med at blive endnu bedre
Hvis du opdager et ord du ikke kan slå op, eller du slår et ord op der er for svært at forstå, så må du meget gerne skrive det til os på info@alkalaersordbog.dk. Du må også gerne skrive til os hvis du blot har gode råd eller andre input til ordbogen.

God fornøjelse med at lære nye ord!


TIL DIG DER GERNE VIL BRUGE ORDBOGEN I UNDERVISNINGEN
Behovet for ordbøger opstår i 9-10-årsalderen – altså typisk omkring 3. klasse – hvor de fleste elever har brudt læsekoden, og hvor de for alvor begynder at blive videbegærlige. I første omgang er denne ordbog lavet til denne gruppe, men den kan bruges helt op til det niveau hvor eleven selv kan slå op i fx Wikipedia eller Den Danske Ordbog og rent faktisk forstå hvad der står.

Hvorfor skal du bruge Alkalærs Ordbog?
Alkalærs Ordbog er nem at slå op i, og vi bestræber os på at eleven aldrig bliver præsenteret for nye svære ord i definitionerne og eksempelsætningerne – i hvert fald ikke uden at de giver sig selv i sammenhængen. Desuden er det muligt for eleven at stave forkert, men stadig finde det rette ord. Vi har nemlig inkluderet kendte fejlstavninger og fejlbøjninger i ordbogen, hvilke alligevel guider eleven frem til det rigtige ord.

Find undervisningsmateriale
Hvis du gerne vil undervise eleverne i hvordan man forstår hvad man læser, kan du finde undervisningsmaterialet ”Forstå hvad du læser, 1 og 2” på Alkalærs hjemmeside: www.alkalær.dk. ”Forstå hvad du læser, 2” handler om selve det at slå ord op i en ordbog.

Hjælp os med at blive bedre
Ordbogen er endnu langtfra komplet, men for at gøre arbejdet med at tilføje flere ord nemmere, vil hjemmesiden automatisk huske de ord der bliver søgt forgæves på, mens eleven automatisk vil blive sendt direkte videre til ordets definition i en anden digital ordbog. På den måde kan vi i Alkalær se hvilke ord der er mest behov for at få defineret, samtidig med at eleven rent faktisk finder ordet. Du er også meget velkommen til at skrive til info@alkalaersordbog.dk hvis du har gode råd eller input til projektet.

God fornøjelse!


ALKALÆRS VISION FOR DENNE ORDBOG
Det perfekte undervisningssystem ville være et hvor alle elever forstår alt hvad der foregår, uanset hvilket niveau de er på. Eleverne ville generelt være glade og begejstrede og have en konstant trang til at suge ny viden til sig. Et sådant undervisningssystem ville være alle andre undervisningssystemer langt overlegent, både lokalt og globalt. Samtidig ville et samfund der er i stand til at fostre et sådant undervisningssystem, hurtigt gå hen at blive blandt verdens absolut førende.

Hvordan kan det lade sig gøre at opnå noget så tilsyneladende utopisk? Svaret er ekstremt udramatisk, grænsende til det kedelige: Det vigtigste tiltag i bestræbelsen på at skabe det optimale uddannelsessystem er at skabe den perfekte ordbog.

Fremtidens ordbog
Forestil dig en ordbog som er fuldstændig tilpasset den enkelte bruger. En ordbog hvori man kan få oplysning om hvad som helst – og i princippet kan uddanne sig i hvilket som helst emne blot ved at konsultere ordbogen. Og ikke mindst en ordbog der står som garant for at ingen børn eller unge bliver tabt i skolesystemet fordi de ikke evner at følge med. En sådan ordbog kan man naturligvis stille helt specielle fordringer til, og hvis den skal kunne opfylde alle moderne krav, må den nødvendigvis være hundrede procent digital.

Nu vil du måske indvende at en sådan ordbog allerede findes. Og det er sådan set rigtigt. Man kan jo bare bruge internettet og fx slå op i Den Danske Ordbog eller google og måske ende med forklaringer i encyklopædien Den Store Danske eller på Wikipedia. Der er oplysninger at finde om hvad som helst, hvis man vel at mærke er veluddannet og samtidig forstår at sortere skidt fra kanel. Problemet er bare at disse kilder er skrevet til voksne og derfor ikke er spor børnevenlige. Tilmed kan fx Den Danske Ordbog være lumsk, selv for voksne, hvis man ikke har styr på forkortelser og special-terminologi eller ikke er årvågen og ser at der er andre ordklasser eller betydninger end den man er havnet i.

Der findes selvfølgelig også ordbøger der netop er beregnet til børn og unge. Men problemet er at der aldrig er skabt en sådan ordbog som rent faktisk fungerer. Enten er de nemme at gå til men mangelfulde rent ordforrådsmæssigt, eller også har de et stort ordforråd men er til gengæld alt for svære rent sprogligt.

Det er ikke tilfældigt at den ideelle ordbog til unge mennesker aldrig er blevet skabt. For det indebærer en næsten overmenneskelig stor anstrengelse at få den lavet. Den gode nyhed er imidlertid at det med ny viden og moderne teknologi er blevet meget mere realistisk at få produceret en sådan ordbog end på noget tidligere tidspunkt. Det er det vi forsøger at skabe med denne ordbog.